Kiropraktoruddannelsen i Danmark hedder

Klinisk Biomekanik

Det er en universitetsuddannelse på et meget højt

niveau, og indeholder de samme basisfag som

lægerne gennemgår.

På overbygningen bliver man derefter højt specia-

liseret indenfor diagnosticering og behandling der

målrettes bevægeapparatet.

Uddannelsen består af 3 års bachelordel, 2 års

kandidatdel og 1 års turnus. Herefter bliver man af

titel Cand. Manu. og af profession kiropraktor.

Efter turnusårets afslutning bliver man statsauto-

riseret kiropraktor med mulighed for at arbejde

under den offentlige danske sygesikring.

Kiropraktoruddannelsen er et livslangt studium,

hvor det er nødvendigt at følge levende med i

forskning og udvikling indenfor alle områder der

berører vores felt.

Jeg har selv deltaget i 3-4 efteruddannelseskurser

om året siden jeg graduerede i 2003, (fra Syddansk

Universitet i Odense) og det er mit mål i fremtiden

at videreuddanne mig ligeså aktivt.