Undersøgelse og behandling

Kiropraktik er undersøgelse og behandling af alle kroppens led, og alle de strukturer der har tilknytning

til led. Når et leds funktion ikke er optimal, vil det give problemer i selve det lokale område hvor leddet

befinder sig, men faktisk kan der også skabes påvirkninger til steder i kroppen der befinder sig langt

fra leddet. Dette skyldes bl.a. at nerverne der ender i de fjerntliggende områder løber forbi

leddet og her kan de blive klemt eller irriteret ved leddets nedsatte funktion.

 

Mange forbinder kiropraktik med behandling af rygsøjlen, selvom kiropraktik altså

dækker over behandling af alle kroppens led, fra tåled helt op til kæbeled.

Grunden til at behandling af rygsøjlen har en så fremtrædende position er, at ryg-

søjlen fungerer som et hylster omkring den forlængede del af vores centralnerve-

system nemlig rygmarven. Fra rygmarven udspringer alle nerver der forsyner hele

kroppen (lige bortset fra de 12 hjernenerver, men de er et kapitel for sig).

 

Når et led i nakken ikke fungerer, betyder det, at man kan få smerter helt ud i

fingerspidserne, fordi armens nerveforsyning stammer fra nakkedelen af rygsøjlen.

 

Når et led i brysthvirvelsøjlen låser fast, får man ofte  stikken  og  prikken  eller  trykken  i brystet,

og man an mærke det når man trækker vejret. Når et led i lænden låser, kan det give udstrålende

smerter helt ned til foden, eller frem til maven og lysken.

 

Når man behandler led, er det umuligt ikke også at tage sig af de fejlfunktioner der opstår i de

omkringliggende muskler. Så selvom kiropraktik traditionelt er kendt som behandling af led, så er

behandling af muskler og ledbånd også en kiropraktors område.

 

Musklerne kan behandles på mange forskellige måder, nemlig ved massage, triggerpunktbehandling (tryk på musklen til

spændingen slipper), stræk, muskelenergiteknikker (aktiv sammentrækning af musklen efterfulgt af stræk), akupunktur

(nåle behandling af spændte områder i musklen) eller vibration (stimulering af blodomløbet, hvorved musklen afspændes

og affaldsstoffer fjernes). Mange oplever også positiv effekt på dele af kroppen som ikke umiddelbart har forbindelse til

bevægeapparatet men det er heller ikke mærkeligt, når vi ved, at nerverne til organerne også udspringer fra rygmarven.

Effekten af kiropraktisk behandling på organ- relaterede lidelser er ikke videnskabeligt veldokumenteret, på samme måde

som effekten på bevægeapparatet er, og derfor betegnes det som positive bivirkninger når organ funktioner bedres, som

følge af kiropraktisk behandling.

 

Smerter i fødder kan komme helt oppe fra lænden, men kan også skyldes låsninger i anklen eller fodrodsknoglerne.

Spændinger i specielt lægmuskulaturen er ofte involveret i problemet.

Fødder:

Opstår ofte som følge af låsning i knæleddet, eller pga spændinger i muskulaturen omkring knæet.

Men problemer i lænd, hofter eller i fødder og ankler kan også medføre knæsmerter.

Knæproblemer:

Hovedpine opstår ofte som følge af låste led i nakken, eller spændinger i nakke- og skuldermuskler.

Hovedpine:

Smerter i nakken skyldes ofte låste led i nakken, men kan også opstå som følge af låsninger i brystdelen af ryggen, låsninger i de øverste ribbensled, eller spændinger i de omkringliggende muskler.

Nakke:

Smerter i skuldre og arme kan komme fra låste led i nakken, fra låsninger i skulderleddet, i ar-mens andre led, eller være afledt smerte fra muskulaturen omkring skulderen

Skulder og arm:

Opstår ofte ved overbelastning af underarmens muskler, men både albueleddet, skulderleddet og skulderens muskulatur kan være involveret.

Tennis / golfalbue:

Brystsmerter kommer i mange tilfælde fra lås-ninger i bryst-delen af rygsøjlen. Man kan både opleve brystsmerter sam-men med smerter i ryggen, men man kan også opleve ikke at mærke noget i ryggen, selvom problemet kommer derfra. Man skal altid være opmærksom på, om smerterne kan komme fra hjertet. Får man almen utilpashed, sammen med

smerterne, skal man søge læge.

Brytsmerter:

Smerter i denne region opstår oftest ved låste led i brysthvirvelsøjlen, i ribbensled eller i lænden.

Brysthvirvelsøjlen:

Skyldes ofte låsninger i bækkenled, symfysen eller hofterne, samt spændinger i de omkring liggende muskler.

Bækkenproblemer:

Smerter i lænden skyldes oftest låste led i denne region,

men kan også skyldes muskelspændinger i området, eller

låste led og muskel-spændinger i bækkenområdet.

Hvis man har problemer i fødder, knæ eller hofter, der gør

at man aflaster, kan dette også være årsag til

lændesmerter, eller smerter højere oppe i kroppen.

Lænd:

Smerter i dette område skyldes ofte hofteledsproblemer, men problemer i bæk-kenled kan også vide-reføre smerte til lysken og hofteområdet. Sædemusklerne er også ofte indblandet

Lysken / hofte:

Udstrålende smerter i en-ten det ene eller begge ben kan opstå af flere for-skellige årsager. Der kan være tale om smerter fra leddene i rygsøjlen, bruskskiverne imellem hvirvlerne, musklerne i lænden, nerverne i lænd eller ben, og nerverne i hofte / knæ / ankel eller fod.

Ischias: