Det låste led

Hvad er det der sker i leddet, når funktionen pludselig bliver dårlig, og smerterne opstår?

Overordnet set så sker der en overbelastning af leddet, enten ved gentagne uhensigtsmæssige bevægelser, eller ved en større skade. Ved overbelastningen opstår der en hævelse (inflammation) i området. Da der ofte er meget begrænset plads i og omkring leddet, medfører denne hævelse i sig selv, at leddet ikke kan bevæge sig frit. Derudover kan der ske en direkte afklemning af nervefibre eller en kemisk irritation af nervefibrene som følge af inflammationen. Nerven sender både en nerveimpuls til hjernen som udløser et smertesignal og et signal til den omkringliggende muskulatur om at trække sig sammen. Muskelsammentrækningen er til for at beskytte nerven, så der ikke sker yderligere skade, men der kan ske en overreaktion, så man ender med et låst led.

I visse tilfælde kan kroppen selv bekæmpe inflammationen, men den dårlige funktion i leddet, har kroppen svært ved selv at rette op på, og det er her en kiropraktor kommer ind i billedet. Når funktionen i leddet genoprettes kommer kroppen hurtigere ud af den onde cirkel med hævelse, afklemning af nerven og muskelsammen-trækning, og der er langt mindre risiko for et tilbagefald.

 

Hovedpine

 

Kæbeled- tand/bid

relaterede problemer

 

Nakkesmerter

 

Arm- og skuldersmerter

 

Brystsmerter

 

Musearm

 

Tennis / golfalbue

 

Lændesmerter

 

Lyske- og hoftesmerter

 

Iskias

 

Håndledssmerter

 

Fingersmerter

 

Knæproblemer

 

Fiber og andre

bløddelssmerter

 

Ankelskader

 

Fodproblemer